Home arrow Produkt

Produkt
Bola TriGlass je 3-dimenzionální tkanivo ze skleněných vláken vyrobené ze 100% E-skleněné příze se speciálně vyvinutým silanovým povrchem. Příze pochází od firmy Vetrotex: jednoho z předních světových výrobců skleněných vláken. Zpevňující tkanivo sestává ze dvou krycích vrstev tkaniva vyrobených formou tkaní. Odstup mezi vrstvami je zajištěn pomocí kolmých můstkových vláken.
Můstková vlákna jsou pevně spojena s oběma krycími vrstvami, čímž vznikne integrálně upředená sandwichová konstrukce. Tato technika předení má svůj původ v předení veluru.
V závislosti na pevnosti spojovacích vláken vznikají v tkanivu mezi oběma krycími vrstvami spojovací můstky ve tvaru osmy (viz fotografie na domovské stránce).

Materiál Bola TriGlass je velmi vhodný jako zpevňující materiál v oblasti umělých hmot ztužených skleněnými vlákny, přičemž může být jedna, příp. obě krycí vrstvy navíc opatřeny střiženou výztužnou sítí, sítí z nezkroucených vláken (roving) nebo tkanivem ze skleněných vláken. Pokud to požadavky na jakost povrchu připouštějí, lze Bola TriGlass použít přímo jako zpevňující materiál.

Impregnací třídimenzionálního zpevňujícího tkaniva pryskyřicemi, jako je polyester, epoxid nebo fenol, vznikne neohebná a tlakuvzdorná konstrukce skýtající různé možnosti použití.