Home arrow Technika zpracování

Technika zpracování
Materiál Bola TriGlass se používá v oblasti umělých hmot ztužených skleněnými vlákny. Třídimenzionální tkanivo lze impregnovat různými druhy pryskyřice, jako je polyester, epoxid, fenol (potlačující plameny) apod..

Bola TriGlass se impregnuje jedním z výše uvedených druhů pryskyřice. Tkanivo ze skleněných vláken absorbuje pryskyřici kapilárním působením skleněných vláken. Distanční tkanivo Bola TriGlass se přitom samo postaví na vlastní výšku. Takto vznikne jednoduchým způsobem v jednom pracovním procesu vysoce pevný a tlakuvzdorný sandwichový laminát s vynikajícími technickými vlastnostmi (viz Tabulka v odstavci „Technika“).

Zpracování tkaniva Bola TriGlass v procesu ručního laminování se provádí v následujících krocích:

  • Nejprve spočítejte celkové množství potřebné pryskyřice.
  • Rozdělte cca. 40% potřebné pryskyřičné hmoty na povrchu modelové formy.
  • Bola TriGlass se poté bez záhybů vloží do pryskyřičné hmoty a přitlačí se žlábkovým nebo kotoučkovým válečkem.
  • Zbývající množství laminovací pryskyřice potom rovnoměrně rozdělte po povrchu distančního tkaniva. Díky kapilárnímu působení E-skleněné příze se tkanivo automaticky impregnuje.
  • Poté povrch slabým tlakem přitlačte, vznikne tak hladký povrch. Poslední pohyb válečku má směřovat proti šikmému směru spojovacích vláken. Takto získá laminát svou původní tloušťku.
  • Při zpracování dalších krycích vrstev pracujte vždy systémem mokré do mokrého.

V závislosti na speciální konstrukci tkaniva existují různé techniky zhotovení rohových spojů, překrytí nebo zakulacení. Také přitom Vám můžeme být našimi zkušenostmi nápomocni.